• Cts. May 18th, 2024

Elektronik haberleşmede yeni dönem: Sözleşmeler e-Devlet üzerinden feshedilebilecek

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklerden ilk göze çarpan konu, elektronik haberleşme hizmeti sunan şirketlerin tüketicileri bilgilendirmesi konusunda şirketlere bazı ek yükümlülükler getirilmiş olması. Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikleri, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak, Tüketicinin Korunması açısından değerlendirdi.

TARİFE DIŞI ARAMADA SESLİ UYARI ANONSU ZORUNLULUĞU

Önemli değişikliklere değinerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Yeniocak, “Örneğin, abonelerin, kayıtlı oldukları tarifenin kapsamı dışında kalan ücretli bir arama yapmaları hâlinde, bu arama sırasında, aramanın ücretli olduğu ve aboneye ek bir ücret yansıtacağı yönünde sesli bir bilgilendirme anonsu yapılması zorunluluğu getirildi” dedi.

TARİFE VE KAMPANYA TEKLİFLERİNDE KAFA KARIŞIKLIĞINA SON

İkinci önemli değişikliğin; tüketiciye yöneltilen tarife teklifleriyle ilgili olduğunu dile getiren Yeniocak, tüketicilere farklı şirketler tarafından sunulan tarife/kampanya tekliflerinin bazen çok kafa karıştırıcı olabildiğini söyledi. Yeniocak, “Tüketiciler çoğu zaman, hangisinin nasıl avantajları olduğunu anlamakta zorlanıyor. İşte bunun önüne geçmek amacıyla yeni Yönetmelikte, e-Devlet kapısı üzerinden farklı işletmelerin tüketiciye sundukları tarife tekliflerini bir arada görebilmesine imkân tanındı” bilgisini paylaştı.

ANLAŞILMASI ZOR SÖZLEŞMELER YERİNE ÖZET BİLGİ

Umut Yeniocak, diğer bir yeniliğin, tüketicinin imzaladığı çok sayfalı ve anlaşılması zor uzun sözleşme metinlerinin kısa bir özetini içeren bir belge verilmesi zorunluluğunun getirildiğini anlattı. Özellikle, tüketicinin ödeme yükümlülükleri ve sözleşmenin sona erdirilmesi hâlinde tüketiciden talep edilebilecek ödemelere ilişkin bilgilerin, bu sözleşme özetinde yer alması gerektiğine işaret etti.

Doç. Dr. Yeniocak, “Yönetmelikte, sözleşme özetinin, sözleşmeden ayrı biçimde hazırlanması ve tüketiciye elektronik ortamda gönderilmesi şart koşuldu. Bu özet, tüketicinin onayı olmadan değiştirilemeyecek. Abonelere zaman zaman, kısa mesaj ya da mobil uygulama üzerinden şirketler tarafından bazı teklifler iletildi ve onayları yine bu yolla alındı. İşte yeni düzenlemeye göre bu tür tekliflere tüketici tarafından verilen onaylar, tüketici tarafından şirketin web sitesi üzerinden toplu şekilde görülebilmesine olanak tanınmasını zorunlu kıldı” diye konuştu.

ABONELERİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ BAKIMINDAN KULLANABİLECEĞİ YÖNTEMLER ÇOĞALDI

Umut Yeniocak ayrıca, yönetmelikte yapılan değişiklikle, abonelerin sözleşmeyi feshetmesi bakımından kullanabileceği yöntemlerin de çoğaltıldığını belirtti. En önemli yeniliğin de e-Devlet üzerinden de sözleşmenin feshedilebilmesi imkânı getirildiğini söyledi. Tüketiciler için bu konunun oldukça önemli olduğuna işaret eden Umut Yeniocak, “Çünkü fesih taleplerinin ilgili şirkete ulaştırılması ve sonuçlandırılması hususunda tüketicilere zaman zaman zorluklar yaşatılıyor. Artık elektronik haberleşme sektöründeki abonelik sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden çok daha kolay şekilde sona erdirilebilecek” dedi.

Umut Yeniocak son olarak, taahhütlü abonelikler bakımından da yine tüketicinin, verdiği taahhüdün koşullarına ilişkin özel olarak bilgilendirilmesi amacıyla, taahhüde ilişkin hususların özetini içeren bir belgenin tüketiciye verilmesi ve taahhüt süresinin en fazla 24 ay olarak sınırlandırılması yönünde bir değişiklik yapıldığını kaydetti. Yeniocak, “Aslında, uygulamada zaten genellikle 24 aydan fazla bir taahhüt alınmadığı düşünülürse, bu kuralın tüketiciyi koruma adına önemli bir etkisi olmayacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.