• Cts. May 18th, 2024

İnsan kaynakları profesyonelleri ‘HR Towards 2030’da bir araya geldi

İstanbul’da gerçekleştirilen HR Towards 2030 konferansı, iş ve akademi dünyasının temsilcilerini buluşturdu. ETS Global ve HRdergi’nin yaptığı ‘Çalışan Gelişimi Gündemi 2023’ araştırmasının sonuçlarının da paylaşıldığı İnsan Kaynakları (İK) etkinliğinin gündeminde, iş dünyasının ve işgücünün dönüşümü vardı. Değerlendirme, kurumu ve adayı mutlu eden deneyim ve iş dünyasının genç yeteneklerden beklentileri de etkinlikte ele alınan konular arasında yer aldı. 

AKADEMİ VE İŞ DÜNYASI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ 

HR Towards 2030 kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü, ETS Global B.V. Akademik Programlar ve ELT Yöneticisi Zeynep Oğul yaptı. Acıbadem Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Akın, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Donald Staub ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Özge Coşkun Aysal’ın söz aldığı panelde “Akademi dünyasında işgücünü hazırlama konusunda neler yapılıyor?” sorusunun cevabı arandı. 

Panelde, akademinin iş dünyasının sürekli değişen beklentilerine nasıl yanıt verdiği ve işgücünün, dil becerileri dahil olmak üzere, farklı yönlerde nasıl hazırlandığı ele alındı. Yükseköğretim kurumlarının, öğrenci ve mezunları iş dünyasında başarılı bir şekilde yerleştirme sürecine nasıl destek olabileceği de tartışıldı. Konuşmacılar, akademi ve iş dünyası arasındaki köprüyü güçlendirmeyi hedefleyen ve işgücünün gereksinimlere uygun şekilde eğitilmesini sağlayan bir iş birliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Zeynep Oğul, “Bu panel, akademi ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bir fırsat sunuyor” dedi. 

GENÇ YETENEKLERİ İŞ DÜNYASINA ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ENTEGRE ETMEK GEREKİYOR 

ETS Global B.V. Eski Genel Müdür Yardımcısı Gerben Van Lent ve HRthinksMe Danışmanlık Kurucusu Alper Toper’in konuşmacı olarak yer aldığı HR Towards 2030 kapsamında 3 panel daha düzenlendi. ‘İş Dünyasındaki Dönüşüm’ün satır başlarını ele alan panele, METRO Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan ve Kültür Direktörü&Peryön Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay, SAP Güney Avrupa İK Direktörü Hande Genç ve Datassist CEO’su Umut Özbağcı katıldı. Foxhr Turkey şirketinin kurucusu Ebru Bağran, ‘Yeni Nesil Değerlendirme Deneyimi’ üzerine son gelişmeleri katılımcılar ile paylaştı. 

Etkinliğin kapanış panelinde ise “İş dünyası genç yeteneklerden ve akademi dünyasından neler bekliyor?” konusu masaya yatırıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ, danışman ve eğitmen Prof. Dr. Uğur Zel ve Doğuş Oto İnsan Kaynakları Müdürü Ümit Arısoy’un söz aldığı panelde, iş dünyasının hızla değişen ihtiyaçlarına uyum sağlama ve genç yetenekleri iş dünyasına etkili bir şekilde entegre etmenin gerekliliği vurgulandı. Rekabetin arttığı bir dönemde, iş dünyası ve eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin, geleceğin iş dünyasının şekillenmesinde kritik bir faktör olduğu belirtildi. 

İK LİDERLERİNİN YÜZDE 72’Sİ Z KUŞAĞI’NA HAZIR DEĞİL 

Çalışan Gelişimi Gündemi 2023 başlıklı araştırma hakkındaki bilgiler, ETS Global B.V. Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten ve HRdergi Genel Yayın Yönetmeni Gülcan Çağlar Çalışkan tarafından açıklandı. Mayıs ayında yapılan, İK profesyonellerinin hem İK’nın 2023 yılı gündemine hem de 2030 vizyonlarına ışık tutması hedeflenen araştırmanın öne çıkan bulguları şu şekilde belirtildi: 

“İK liderlerinin yüzde 82’si, şirketlerinin 2030’un İK ihtiyaçlarına hazır olmadığını belirtiyor. Daha da önemlisi, Z Kuşağı’nın 2030 yılına kadar işgücünün yüzde 30’unu oluşturması beklendiği halde, İK liderlerinin yüzde 72’si, şirketlerinin yaşam tarzları ve farklı çalışma tercihleri ile geleceğin iş dünyasına şekil verecek Z’lere henüz hazır olmadığını söylüyor.” 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, ÇEVİKLİK VE VERİ ÖNE ÇIKIYOR 

Çalışan Gelişimi Gündemi 2023 araştırmasına göre; İK liderleri, sınırların kalktığı bir dünyada çalışanların çoklu dil becerilerinin çok önemli olduğu konusunda hemfikir. İşyerinde İngilizce yeterliliğinin hem bugün hem de yarın önemli olacağı düşünülürken, global ölçekte geçerliliği olan bir testle işyerindeki İngilizce yeterliliğini ölçmenin önemine de dikkat çekiliyor. 

İK liderlerinin yeni mezunlardan ilk beklentileri özgünlük, kişisel gelişime açıklık ve teknoloji bilgisi olarak sıralanırken, yüzde 98’i çoklu dil becerilerinin öneminin altını çiziyor. İK liderleri için 2030 yolculuğunda öne çıkan 3 kilit kelime ise dijital dönüşüm, çeviklik ve veri oldu. 

Kaynak: DHA