• Cts. May 18th, 2024

Nergis Şimşek 3600 ek gösterge düzenlemesini yazdı: ‘Hiçbir beklentiye karşılık verilmedi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Haziran Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, 3 bin 600 ek gösterge çalışmasının sadece 4 meslek grubu için değil, bütün memurları kapsayacak şekilde yapıldığını, tüm memurların ek göstergelerinin 600 puan artırıldığını, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergesinin 2 bin 200’den 3 bine çıkarılacağını, bu artışların halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacağını ifade etti.

Anlaşılan o ki 3 bin ek göstergeye layık görülen kamudaki şube müdürlerinin hiyerarşide 3 bin 600 ek gösterge verilen grupların üzerinde olduğunu kimse anlamak istemiyor. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir üst kadronun ek göstergesi 3 binden, 3 bin 600’e çıkarılırken şube müdürleri 2 bin 200’de bırakılmıştı. Bu sefer mağduriyet giderilir, yapılan yanlışlık düzeltilir diye beklenirken yine müdürler görmezden gelinmiş oldu.

Şube müdürleri, makam/görev tazminatı almayan, kurumuna göre maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, Şef, VHKİ, memur kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir. Yapılan düzenleme ile hiyerarşik düzende disiplin amiri olduğu sevk ve idareden yapılan işin kontrol ve sorumluluğunu üstlendiği konumun ek göstergesi astlarından daha düşük kalmış oldu.

DAĞ FARE DOĞURDU! ŞUBE MÜDÜRLERİ NE BEKLEDİ NEYLE KARŞILAŞTI, ONLARA NE LAYIK GÖRÜLDÜ?

Şube müdürlerinin mevcutta ek göstergesi 2 bin 200 idi. Beklenti 3 bin 600 ek gösterge ile makam ve görev tazminatı idi.

Açıklanan o ki, şube müdürlerinin ek göstergesi 3 bine yükseltildi. Bu durumda şube müdürlerinin sadece ek gösterge aylıkları 150 TL arttı. 2 bin 200 ek gösterge ile 3 bin ek göstergenin özel hizmet aylığı yüzdesi % 85. Ek gösterge 3 bin olunca özel hizmet aylığında da bir artış olmadı. Zaten makam ve görev tazminatları yoktu. İşte hazırlanan düzenleme ile şube müdürü emeklisinin ek gösterge aylığında sadece 150 TL artış oldu. Amiri olduğu memurun ek göstergesi 2 bin 200 den 600 puan artışla 2 bin 800 oldu. Memurun ek gösterge aylık artışı ile şube müdürü ek gösterge aylık artışı arasındaki fark ise 37 TL oldu. Tam bir fiyasko ve hayal kırıklığı resmen!

ŞİMDİ TEKRAR HATIRLATALIM, KAMUDA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU NEDEN ÖNEMLİ?

Şube müdürleri için ek gösterge beklentisi, sadece 3 bin 600 ek gösterge verilmesinden daha çok şey ifade ediyordu aslında. “İTİBARIN İADESİ” idi. Şube müdürü statüsünün, itibarının korunması, saygınlığının iadesi olacaktı bir anlamda.

Türk kamu yönetiminde son 20 yıldır liyakattan uzaklaşıldıkça ve dikey hiyerarşik yapı yatay hiyerarşiye dönüştükçe, yöneticiler yetkinlik ve liyakat yerine torpille ve hak etmeden bu makamlara geldikçe ve gerek bilgi gerekse idari yönden tecrübesizlikleriyle kamuyu kötü yönettikçe, çalışanlar arasında çalışma barışını bozdukları gibi sorun çözücü olmaktan uzak yönetimleriyle vatandaşı canından bezdirdiler. Kurallar dışına çıkılınca, liyakattan uzaklaşılınca bu son kaçınılmaz oluyor. Maalesef kamu iyi yönetilemiyor.

ŞUBE MÜDÜRLERİ NASIL HAKSIZLIĞA UĞRUYOR?

Şube müdürleri kamuda memur olarak işe girer, her kademede çalışır şef, müdür yardımcısı, müdür gibi. Yani işin her aşamasında çalışır ve belirli sürelerde zorlu sınavlara girerek şube müdürlüğüne yükselir. Zaten şube müdürlüğünden sonra diğer ünvanlar için sınav şartı yok. Tepeden o kadroya gelmez yani. Onun için kamuda mihenk taşıdır, onun için kamuda kurum hafızasıdır. Bilgisiyle mevzuatçı, idare sorumluluğu ile yönetici, maiyetindeki personelin gerek yetiştirilmesi, gerek sevk ve idaresi, gerekse iş ve işlemlerin takip ve denetiminden sorumlu kişi ve bilgi ve birikimiyle de bir üst makamlara vekil.

Şube müdürleri, makam/görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.

Maiyetindeki bu unvanlı gruplardan ek göstergesi 3 bin 600’e yükseltilenlerin amiri konumundaki şube müdürünün ek göstergesi 3 bin olacak. Bu nasıl bir personel politikası, nasıl bir liyakat, ne düşünülüyor ne yapılmak isteniliyor anlayan varsa anlatsın!

3 bin 600 ek gösterge çalışması iktidar için bir fırsattı çalışanlar için bir umut. Ama her zamanki şey oldu, yani hiç bir şey olmadı hiçbir beklentiye karşılık verilmedi.

Şube müdürleri bunun için şu an çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar onun için çok üzgün ve çok kızgınlar. Ama umutsuzluğa kapılmanın sırası değil. Bu çalışmanın birde Meclis ayağı var. Her şey bitmedi daha. Meclisteki çalışmada, beklentilere uygun sonuçların çıkması için birlik olma zamanı, hak arama zamanı ve en önemlisi hak ettikleri itibara kavuşmanın zamanı..

Allah sorumluların vicdanlarını sızlatsın şube müdürleri de olmak üzere hiçbir çalışanın hakkı yenmesin.