• Pts. Tem 15th, 2024

Türkiye’nin 500 büyük şirketinden 93’ü gıda sektöründen

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması’nın sonuçlarına göre, en büyük 500 şirket, 24 sektörde toplandı.

Söz konusu araştırmada en fazla şirketin yer aldığı sektör 93 firmayla gıda ürünleri imalatı oldu. Gıdayı, 75 şirketle ana metal sanayi, 46 kuruluşla tekstil, 42 şirketle motorlu kara taşıtı, treyler (romörk) ve yarı treyler (yarı römork) sektörü takip etti.

Gıdada şirket sayısı 109’dan 93’e gerilerken, ana metal sanayisinde 66’dan 75’e yükseldi.

KİMYA ŞİRKETLERİ SAYISINDA ARTIŞ

“Kimyasal ve kimyasal ürün imalatında” faaliyet gösteren şirket sayısı 39’a çıkarken, “elektrikli teçhizat imalatı” yapan firmalardan 29 kuruluş listeye girdi. Kimyasaldan listeye giren şirket sayısı 33’ten 39’a yükseldi.

Elektrik teçhizatı şirketlerini, 23 firmayla “kauçuk ve plastik ürünler”, 21 ile “diğer metalik olmayan mineral ürünler”, 18 şirketle “fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)”, 16’şar kuruluşla “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” ile “elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı sektörü” izledi.

“Kağıt ve kağıt ürünleri” sektöründen 15, giyim eşyalarından 13, madencilik ve taş ocakçılığından 11, “temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemeler” ile “diğer ulaşım araçlarının imalatından” 6’şar şirket listede yer aldı.

En büyük 500 kuruluş arasında “mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünler”, “bilgisayarların, elektronik ve optik ürünler”, “ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç)” ile “mobilya” sektörü 5’er; “kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri” ile “içecek” 4’er; “tütün ürünleri” ise 2 sektörle boy gösterdi.

ÜRETİMDEN SATIŞLARDA ASLAN PAYI “ANA METAL SANAYİSİ”NİN

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu üretimden satışlar açısından incelendiğinde başı “ana metal sanayisinin” çektiği görülüyor.

Geçen yıl 2,05 trilyon lira olan İSO 500’ün üretimden satışlarında ana metal sanayisi 456,4 milyar lirayla zirvede yer aldı.

Ana metal sanayisini 292,6 milyar lirayla “motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı” yapan şirketler takip etti.

İlk 500’e gıda sektöründen giren şirketler 220,1 milyar liralık üretimden satış geliri elde ederken, onu 207,05 milyar lirayla “kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri” işletmeleri, 135,2 milyar lirayla “kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatını” yapan firmalar izledi.

İSTİHDAMDA ZİRVE GIDA VE MOTORLU KARA TAŞITLARI ÜRETİCİLERİNİN

En büyük 500 şirket arasında en yüksek istihdamı 131 bin 836 kişiyle gıda şirketleri sağladı. Böylece 500 büyük şirketin sağladığı 757 bin 24 kişilik istihdamın yüzde 17,6’sının gıda firmalarınca karşılandığı görüldü.

En yüksek istihdam sağlayan sektörler arasında “motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı” 111 bin 823 kişiyle ikinci, “tekstil” 81 bin 109 ile üçüncü, “ana metal sanayii” 69 bin 823 ile dördüncü, “elektrikli teçhizat imalatı” 58 bin 600 ile beşinci sırada yer aldı.